فوران پوست در سراسر بینی و مناطق مجاور گونه ها در الگوی پروانه مانند از جمله در بیماری لوپوس اريتماتوز و درماتیت سبورئیک

منبع:

Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر