رفلکس jaw jerk یا رفلکس مَسِتِر یک رفلکس کششی است که به منظور ارزیابی وضعیت عصب تری ژمینال بیمار استفاده می شود.

در این رفلکس، در حالی که دهان کمی باز است ، در یک زاویه ی رو به پایین درست در زیر لب ها بر روی چانه ضربه زده می شود.

در حالت عادی این رفلکس پاسخی درپی ندارد یا بسیار مختصر است. اما در افرادی که دارای ضایعات نورون های حرکتی فوقانی باشند پاسخ این رفلکس میتواند بسیار چشمگیر و قابل توجه باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Billler J, Gruener G, Brazis PW. DeMyer’s The neurologic Examination: A programmed Text, 7th Ed. McGraw-Hill Education.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر