در نیم رخ، از مماس بر Pog نسج نرم تا قدامی ترین نقطه لب بالا یا لب پایین، هر کدام که جلوزده تر باشد، خطی رسم می گردد. زاویه تشکیل شده در محل تلاقی این خط و FH ، زاویه Z نامیده می شود.میانگین این زاویه ۹±۸۰ درجه است.

منبع:

Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-d Imaging 2nd Edition. Jacobson A. Chapter  19

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر