به Graft که از یک گونه به گونه ای دیگر پیوند زده میشود گویند.این گرفت به دلیل عدم تشابه آنتی ژنی به بافت های انسانی نیاز به پروسه های وسیع پرورش و پاکسازی دارد تا از رد شدن آن توسط بدن انسان ممانعت شود.این نوع گرفت کمتر از اتوگرفت و هموگرفت ها در جراحی های فک و صورت کاربرد دارد و حاوی سلول های استیوژنیک نمیباشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis III E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. Elsevier Health Sciences; 2013 Mar 19.chapter 29 page 609

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Misch CE. Contemporary implant dentistry. Elsevier Health Sciences; 2007 Nov 26.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر