شرایطی است که در آن بیمار قادر به باز کردن دهان خود به میزان نرمال نمی باشد.

تریسموس به خودی خود بیماری نیست و از علایم بیماری می باشد. از بیماری های شایع همراه تریسموس می توان به عفونت فضا های صورتی، پری کرونیت، اختلال عملکرد مفصل گیجگاهی فکی ،تندوپریوستیت، Dry Socket، نوما و … اشاره کرد. تریسموس بسته به توانایی بیمار در باز کردن دهان به سه دسته ی  زیر تقسیم می شود:

:Mild باز کردن دهان بین ۲۰تا ۳۰ میلیمتر

:Moderate باز کردن دهان بین ۱۰تا ۲۰ میلیمتر

: Severe باز کردن دهان کمتر از ۱۰ میلی متر

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Neville, Brad W., et al. Oral and maxillofacial pathology. Elsevier Health Sciences, 2015.chapters 3,5 and 8.

2.Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 726

3.Hupp JR, Tucker MR, Ellis III E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. Elsevier Health Sciences; 2013 Mar 19.chapter 16

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر