شاخه ای از علم مکانیک است که به بحث پیرامون نیروهای وارده بر اجسامی می پردازد که ساکن هستند و یا با سرعت یکنواخت در مسیر مستقیم حرکت می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page254

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر