دستگاهی است شامل پد روی چانه و پیشانی و محلی برای اتصال الاستیکی(یا فنر) که به پلاک متحرک (یا ثابت) فک بالا متصل می شود.

این دستگاه اولین بار توسطDelaire  برای جلو کشیدن فک بالای بیماران با کمبود رشد در فک بالا به کار برده شد. سن فاکتور حیاتی برای استفاده از فیس ماسک است. بیماران جوان تر پاسخ اسکلتال بهتری می دهند. شانس پاسخ اسکلتال واقعی بالای ۸ سال کاهش می یابد و در سن بالای ۱۰تا ۱۱ سال شانس پاسخ کلینیکی کاهش می یابد . این دستگاه دارای دو نوع  Delaire Type وRail Type می باشد.

منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12 Chpater 13 page 482

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر