پدیده تکاملی طبیعی که در آن حرکت مستمر دندانهای عقبی به سمت جلو تحت تاثیر سایش سطوح بین دندانی رخ می دهد.

یا

تمایل دندانهای عقبی در یک فضای بی دندانی به حرکت مزیالی به سمت فضا

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page101

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر