شرایطی که در آن هدفهای درمانی ایجاب می کند، هیچ بخشی از انکوریج از دست نرود یا حداقل میزان از دست رفتن آن را شاهد باشیم.

منبع:   Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page5
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر