عضله ماستر یکی از مهمترین عضلات سیستم جونده است چرا که هم سطحی بوده و هم بسیار قوی و ضخیم می باشد. این عضله دارای چهار قسمت (دو سر، یک بخش سطحی و یک بخش عمقی) است که از یک طرف به نیمه بالائی راموس و رویه جانبی زایده کرونوئید و از طرف دیگر به قسمت خارجی تحتانی بدنه استخوان مندیبل متصل می شود و وقتی که به انقباض در می آید فک پایین به بالا چرخیده و بسته می شود. این عضله توسط شاخه مندیبولار عصب سه قلو عصب دهی می شود.

منبع:

1.Brodie AG. Anatomy and physiology of head and neck musculature. American Journal of Orthodontics. 1950 Nov 30;36(11):831-44.

2.Netter, Frank H. Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Wall CE, Vinyard CJ, Johnson KR, Williams SH, Hylander WL. Phase II jaw movements and masseter muscle activity during chewing in Papio anubis. American journal of physical anthropology. 2006 Feb 1;129(2):215-24.

 

2.Kiliaridis S, Mejersjö C, Thilander B. Muscle function and craniofacial morphology: a clinical study in patients with myotonic dystrophy. The European Journal of Orthodontics. 1989 May 1;11(2):131-8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر