حرکتی به دور از نیمه کارگر (Ipsilateral) فک پایین و کندیل وابسته به آن در طی حرکات جانبی فک پایین.

با Mediotrusion مقایسه نمایید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page156  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر