صدای کلیک مفصل تمپورومندیبولار که درست قبل از پایان باز شدن فک پایین در بعضی افراد دچار جابجایی قدامی دیسک شنیده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P 1043.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر