نوعی دستگاه فانکشنال است که در ۱۹۵۳ توسط P. Herren معرفی شد. موم بایت در این دستگاه در حداکثر جلو آوردن و بازکردن زیاد فک پایین ثبت می شود. براساس نظر طراح، این امر باعث افزایش فعالیت عضله پتریگویید خارجی  نمی شود.
L.S.U. (Louisiana State University) Activator نوع مختصر تغییر یافته این دستگاه می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Herren P: The activator`s mode of action, Am J Orthod 45:512, 1959

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

O-atlas; Dentaurum; Ursela Wirtz

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر