سلولهای مختلف مانند فیبروبلاست و ماکروفاژ در الیاف کلاژن،رتیکولین و الاستین و ماده رمینه ای ( گلوکوپروتئین و پروتئوگلیکان) محتوای بافت همبند لثه را تشکیل می دهند.

بر حسب موقعیت قرارگیری، الیاف لثه ای به گنج گروه تقسیم می شوند:

۱- دندانی-لثه ای

۲- لثه ای- آلوئولی

۳- دندانی-پریوستی

۴- خلقوی

۵- ترنسپتال

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page126

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر