ترميم رضايت بخش استخوان پس از جدا شدن به وسيله استئوتومي نياز به يك دوره از ثابت سازي (Fixation) دارد. در غير اين صورت احتمالاً ترميم توسط بافت فيبروزه انجام خواهد شد. روش هاي سنتي Fixation براساس تركيبي از Transosseous Wire Fixation، Skeletal Wire Fixation و Maxillomandibular Immobilization براي ۶ تا ۸ هفته بنا شده اند. اين تركيب با ثابت نمودن و عدم تحرك فكين سبب ايجاد ترميم استخواني مناسب قطعات فک بالا و پایین متعاقب جراحي ارتوگناتيك مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر