شکستن رستوریشن ها و پروتز ها در دندانپزشکی از این نوع است. متعاقب ایجاد یک ترک (crack) سیکل های متعدد بارگذاری های اکلوزال موجب پیشرفت این ترک شده و ناگهان به شکل شکست ماده بارز می شود.

 

منبع:

Daskalogiannakis J. glossary of orthodontic terms.2000; Chicago: Quintessence pub Co.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر