در اکثر افراد، حد اکثر تماس دندانی در موقعیتی که فک پایین  قدام تر از وضیت Centric Relation قرار دارد رخ می دهد. به این موقعیت حداکثر تماس دندانی قدامی تر از CR ، Centric Occlusion گفته می شود. البته گاها این اصطلاح به عنوان وضعیت تماس دندانی در حالی که فک پایین  در CR  قرار دارد هم به کار می رود. لذا جهت جلوگیری از اشتباه،  پیننهاد شده است که برای وضعیت حداکثر تماس دندانی از اصطلاح Maximum Intercuspation استفاده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: P123 .

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary fixed prothodontics.4th Ed. St Louis. Mosby; 2006: Chap 4 .

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر