سيستم Bidimensional يك تكنيك Edgewise است كه از دو نوع براكت با ابعاد متفاوت شیار افقی به طور هم زمان در يك قوس استفاده مي‌كند. در هر دو فک براكت های با سايز شیار كوچكتر ۰۲۵/۰× ۰۱۸/۰ اینچ روي سانترال ها و لترال ها ، و براكت هاي با شیار بزرگتر ۰۲۸/۰× ۰۲۲/۰ اینچ روي كانين ها، پره‌ مولرها و مولرها قرار می گیرند .
در اين سيستم از سه سيم با سطح مقطع چهارگوش استفاده مي ‌شود:
۱) سیم۰۲۲/۰× ۰۱۶/۰ اینچ Neosentalloy براي ردیف شدن اوليه
۲) سيم ۰۲۲/۰ × ۰۱۶/۰ استيل
۳) سيم ۰۲۲/۰× ۰۱۸/۰ استيل
تمام حركات لغزشی دندان ‌ها در طول آرچ‌ واير روي سيم با ابعاد ۰۲۲/۰ × ۰۱۶/۰ اینچ انجام مي‌شود و استفاده از سيم ۰۲۲/۰× ۰۱۸/۰ به موقعيت‌ هايي كه نيازمند نيروهاي خم نوع سوم (تورك) روي سگمنت قدامي است محدود مي‌شود.
توجه به سه مسأله مهم در به كارگيري هر سيستم عملی ضروري است كه عبارتند از: عقب بردن باديلي ثنایاهاي فک بالا توسط مكانيك اسلايدينگ، كنترل انكوريج دندان های قدامي فک پايين در درمان هاي بدون کشیدن دندان با استفاده از الاستيك‌هاي Cl II و كنترل انكوريج دندان های قدامي‌ فک پايين‌ در درمان‌هاي همراه با کشیدن دندان. حل اين سه مسأله مستلزم كنترل تورك ثناباها می باشد. به همين دليل در تکنیک Bidimensional جهت اعمال نيروهاي تورك روي ثنایاها به سادگي و با دقت، از براكت هاي با سايز شیار متفاوت روي دندان هاي قدامي و خلفي استفاده مي‌شود. زماني كه براكت هايي با ابعاد مشابه استفاده مي‌شوند، سيم به شكل مشابه شیار براکت همه دندان ها را پر خواهد كرد بدين معني كه تورك در سيم روي همه دندان ها اعمال مي‌شود. در سيستم Bidimensional به علت سايز كوچك تر از شیار آرچ‌واير در سگمنت باكالي، زماني كه سيم شیار افقی براكت هاي قدامي را كاملاً پر مي‌كند حركات تورك ناخواسته در قسمت خلفي قوس كمتر اتفاق مي‌افتد. به این ترتیب احتمال حركت واحد انكوريج به حداقل مي‌رسد. اين تكنيك مي‌تواند جهت برطرف كردن اثرات ناخواسته در درمان Straight Wire از قبيل از دست رفتن انكوريج ، تيپينگ دندان هاي خاص، عميق شدن گذراي بايت ومشکل در اصلاح چرخش هاي مقاوم تعدیل شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Gianelly AA. Bidimensional Technique and Practice. GAC International; 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Rinchuse KJ , Rinchuse DJ . Modification of the Bidimensional system. Orthodontics: The art and practice of dentofacial enhancement. 2011; 12(1): 10-21.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر