یک دستگاه بین فکی است که باعث می شود فک پایین در موقعیتی قدامی تر نسبت به موقعیت تماس بین کاسپی قرار گیرد تا علایم مربوط به مشکلات دیسک مفصل گیجگاهی فکی برطرف شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Borle RM. Textbook of oral and maxillofacial surgery. 1st ed. Jaypee; 2014

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر