به طور کلی محدودیت یا عدم حرکت مفصل که ناشی از اتصال استخوانی یا فیبروزی به دنبال بیماری و یا به طور مادرزادی است را Ankylosis می گویند.
در دندان ها اتصال آناتومیک مستقیم سمان یا عاج به استخوان آلوئول را انکیلوز دندانی یا به اختصار انکیلوز می گویند که در آن لیگامان پریودنتال در ناحیه درگیری قابل مشاهده نمی باشد. این یافته ممکن است به صورت کلینیکی و یا رادیوگرافیک قابل شناسایی نباشد اما یافته های هیستولوژیک آن را به تایید برسانند. در دندانپزشکی از واژگان مترادف Infraocclusion، Secondary Retention، Submergence ، Reimpaction و Reinclusion برای اشاره به این وضعیت استفاده می گردند. عوامل گوناگونی سبب انکیلوز می گردند که اختلالات متابولیسم ناحیه ای، تروما، وراثت، تحریکات شیمیایی یا حرارتی، اختلالات رشدی استخوان و فشارهای غیر معمول زبان از آن دسته اند.
انکیلوز در هر سنی ممکن است بروز یابد اما بیشتر دندان های مولر اول و دوم شیری را درگیر می نماید و با Infraocclusion دندان مبتلا و صدای دق فلزی تیز در کلینیک مشخص می گردد. این صدا در صورتی که بیش از ۲۰% ریشه دچار انکیلوز شده باشد ایجاد می گردد و از آنجایی که اغلب ناحیه Bifurcation مبتلا می گردد، تشخیص رادیوگرافیک مشکل است. دندان های انکیلوز می توانند سبب مشکلات پریودنتالی و اکلوژنی دندان های مجاور گردند. در موارد درگیری چند دندان اپن بایت طرفی و کراس بایت هم گزارش شده است.
حرکت ارتدنتیک این دندان ها مقدور نمی باشد و گاهی سبب اینتروژن دندان های مجاور طی درمان ارتدنسی می گردند. درمان این عارضه ارتباط نزدیکی با شدت و سن بروز آن دارد و راهکار هایی از قبیل کشیدن دندان شیری در زمان مناسب، لق نمودن و اعمال حرکت ارتدنتیک به دندان دائمی مبتلا، ترمیم های دندانی، کشیدن و حفظ فضا در دندان های شیری، استئوتومی سگمنتال و دیسترکشن استئوژنز برای آن پیشنهاد شده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and maxillofacial pathology. 3rd edition, Saunders Elsevier 2008.

2.Frank CA. Treatment options for impacted teeth. J Am Dent Assoc2000; 131:623-632.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Razdolsky Y, El-Biaky TH, Dessner S et al. Movement of ankylosed permanent teeth with a distraction device. J Clin Orthod2004; 38:612-620.

2.Douglass J, Tinanoff N. The etiology, prevalence, and sequelae of infraocclusion of primary molars. J Dent Child 1991; 58:481-483.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر