آلوگرفت یا هموگرفت پیوندی است که از یک فرد به فرد دیگر زده می شود. از آنجا که افراد از لحاظ ژنتیکی مشابه نیستند کاهش خاصیت آنتی ژنی لازم به نظر می رسد. بیشترین مورد استفاده، استخوان آلوژنیک خشک و منجمد شده است. در کلیه روش های تغییر آنتی ژنی تمامی سلول های استخوانی استئوژنیک از بین می روند، بنابراین این نوع پیوند نمی تواند در فاز یک استئوژنز شرکت کند اما برای فاز Induction یک ماتریکس تشکیل می دهد. در این نوع پیوند، سلامت بستر پیوند مهم تر از زمانی است که پیوند اتوژن به کار می رود. از مزایای این نوع پیوند عدم نیاز به جراحی دوم درمحل دیگری از بدن است و از معایب آن این است که در استخوان آلوژنیک از سلولهای زنده برای فاز اول استئوژنیک نمی توان استفاده کرد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miloro M, Ghali GE, Larsen P, Waite P. Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. people’s medical publishing house;third edition;2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر