چهارمین مرحله التهاب لثه که همان انتقال از ژنژیویت به پریودنتیت است. در این مرحله نوتروفیل ها در اپی تلیوم پاکت و درون پاکت غالب هستند. ارتشاح متراکم سلولهای التهابی در بافت های همبند و عمدتا شامل پلاسماسل ها حضور دارد. مهاجرت اپیکالی اپی تلیوم جانکشنال سد اپی تلیومی را حفظ می کند. تخریب مداوم کلاژن منجر به ایجاد نواحی بزرگ خالی از کلاژن در بافت همبند می شود.تحلیل استئوکلاستیک استخوان آلوئلار رخ می دهد.

 

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch7 p446.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر