این واژه سالها جهت توصیف رابطه بین تنفس دهانی (ناشی از بزرگ بودن لوزه ها) و تکامل مال اکلوژن به کار میرفت. توصیف کلاسیک آن شامل صورتهای باریک، دندانهای بیرون زده و لبهای جدا از هم در حالت رست می باشد.از آنجاییکه ثابت شده است که حتی در حالتی که لبها از هم فاصله دارند می توان از بینی نفس کشید، ظاهر صورت فرد به تنهایی نمی تواند تعیین کننده نوع تنفس باشد

انسداد راه هوایی فوقانی که ناشی از عوامل ژنتیکی یا عفونت و التهاب مکرر لوزه ای می باشد، می تواند باعث ایجاد تنفس دهانی شود که منجر به تغییر در رشد طبیعی فک و صورت کودکان می شود. دهان این کودکان همیشه باز است و در دراز‏مدت چهره این کودکان به نحوی تغییر می‏ کند که در اصطلاح پزشکی به آن ها چهره لوزه‏ سومی یا Adenoid faceمی‏ گویند. اختلالات مورفولوژیک که عمدتا در فک بالا است شامل قوس فک بالای باریک، طول قوس زیاد، کام عمیق، کراس بایت خلفی، ارتفاع زیاد صورت و فک پایین عقب رفته (تمایل به مال اکلوژن Class II) می باشد.

منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013

1

.Linder-Aronson, Sten. “Adenoids. Their effect on mode of breathing and nasal airflow and their relationship to characteristics of the facial skeleton and the denition. A biometric, rhino-manometric and cephalometro-radiographic study on children with and without adenoids.” Acta oto-laryngologica. Supplementum265 (1970): 2.

3.Major, Michael P., Carlos Flores-Mir, and Paul W. Major. “Assessment of lateral cephalometric diagnosis of adenoid hypertrophy and posterior upper airway obstruction: a systematic review.” American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics 130.6 (2006): 700-708.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Paul, J. L., and RAM S. NANDA. “Effect of mouth breathing on dental occlusion.”The Angle Orthodontist 43.2 (1973): 201-206.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر