از اجزای فعال پلاک متحرک ارتودونسی که بخصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایاها هنگامی که فضا برای عملکرد اسپرینگ تکی اهرمی  کم میباشد استفاده میگردد.این فنر باید دارای طول کافی باشد تا دچار  stiffness نشود.فنر باید عمود برسطح پالاتال دندان باشد  در غیر اینصورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود میکنداین فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته میشود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

 

Isaacson KG, Muir JD, Reed RT. Removable orthodontic appliances. Elsevier Health Sciences; 2002.Chaper 3 Page 20

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Houston WJ, Isaacson KG. Orthodontic treatment with removable appliances. Butterworth-Heinemann; 1980.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر