از اجزای فعال پلاک های متحرک ارتودنسی است که به خصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایا ها استفاده می گردد..فنر باید عمود بر سطح پالاتال دندان باشد  در غیر این صورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود می کند. این فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Isaacson KG, Muir JD, Reed RT. Removable orthodontic appliances. Elsevier Health Sciences; 2002.Chaper 3 Page 20

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Houston WJ, Isaacson KG. Orthodontic treatment with removable appliances. Butterworth-Heinemann; 1980.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر