قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت که توسط تیوب ایکس ray  ساخته میشود.جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به اند باعث تولید این اشعه میگردد.از این اشعه به صورت گسترده در فرایند تشخیص و درمان در پزشکی استفاده میشود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Klug HP, Alexander LE. X-ray diffraction procedures. New York: Wiley; 1954.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر