استخوان بالنسبه ضعیف، با ساختمانی متغیر و بی نظم است که مینرالیزاسیون کمی داشته و نقش مهّمی در ترمیم زخم ها دارد.

این استخوان:

  1. به سرعت نقایص استخوانی را پر می کند.
  2. پیوستگی قطعات شکستگی یا استئوتومی را فراهم میکند.
  3. استخوانی که به دلیل تراما یا جّراحی ضعیف شده را تقویت می کند.

این نوع استخوان در بیرگسالان دیده نمی شود چون یا برای ایجاد استخوان Composite متراکم می شود یا به استخوان لاملار ریمدل می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page51

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر