J Wolff در ۱۸۹۲ کتابی را نتشر نمود که در آن مشاهدات خود را از واکنش ترابکول های استخوانی تحت تنش بیان نمود. بر اساس این مشاهدات، واکنش استخوان به تنش های فانکشنال مکانیکی از طریق یک روند انطباقی است که منجر به تغییر در ساختار خارجی و داخلی آن می گردد تا این تنش را بهتر تحمّل نماید. بر این اساس الگوی ترابکول ها با  امتداد تنش ها مرتبط هستند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page280

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر