• روشن کردن رنگ دندان از طریق کاربرد یک عامل شیمایی ( هیدروژن پراکساید) برای اکسیده کردن پیگمان های ارگانیک در دندان ، تحت عنوان bleaching یا whitening نامیده می شود.
  • تکنیک های پلیچینگ به این صورت طبقه بندی می شوند ، که بر روی دندان های زنده یا غیر زنده وآیا در مطب یا خارج از مطب انجام می شوند.
  • طول عمر پلیچینگ ۱-۳ سال،گرچه در برخی موقعیت ها ممکن است تغییر دائمی باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch12 p307

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر