ترمیمی

به پوسیدگی ابتدایی در مینا گفته میشود که با پلاک دندانی پوشیده می شود. اگر پلاک برداشته شود وسطوح مینایی خشک شود به صورت اپک ودر حالت مرطوب ترانسلوسنت است. سختی سطح کاهش یافته بنابراین نرم تر حس می شود.

 

ارتدنسی

علایم اوّلیه پوسیدگی که نشاندهنده یک دمینرالیزاسیون زیر سطحی می باشد. این ضایعه به عنوان یک عارضه جانبی درافرادی که رعایت بهداشت مناسبی ندارند، پس از پایان کار درمان دیده می شود. این وضعیت گاهی در حالتی که کامپوزیت فاصله بین قاعده براکت و سطح مینا را کاملا پر نکرده باشد و یا انطباق خوبی بین دندان و بند انتخاب شده روی آن نباشد احتمالا رخ می دهد.چنین ضایعه ای را می توان لااقل تا حدودی توسط فلوراید آنرا درمان نمود.

منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p43 ترمیمی

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page280 ارتدنسی

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر