• تکنیک باندینگ مرطوب که از رطوبت باقی مانده بر سطح عاج به عنوان عامل rehydrate استفاده می شود. این تکنیک استحکام باند رزین-عاج را افزایش داده ودر نتیجه سیل عاجی خوبی حاصل شده ودردهای پس از کار کاهش می یابد.
منبع:

Hilton, TJ. (2013). Summitt’s fundamentals of operative dentistry. Chicago, Berlin, Tokyo, London, Paris, Milan, Barcelona, Beijing,: Quintessence Publishing Co Inc. ch9 p 221

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر