• مشابه یک چیزل مستقیم است. اما انحنای عمودی خفیفی در ساقه اش دارد. دارای لبه برنده اولیه در سطحی عمود بر محور دسته بوده و ممکن است بول مزیالی یا دیستالی داشته باشد. برای برداشت مینای ضعیف کاربرد دارد.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p167

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر