سطوح اکلوزال یا انسیزالی که به واسطه Attrition دچار سایش شده اند را Facet می نامند. در صورت سایش فعال دندانی، منشورهای مینایی دچار شکستگی شده و شدیدا نور را منعکس می کنند. بنابراین Facet های مقعر، صاف و صیقلی معمولا بهترین علامت فعالیت اصطکاکی پیش رونده می باشند. در صورت عریان بودن عاج، اغلب تغییر رنگ قهوه ای مایل به زرد دیده می شود. Facet ها، بسته به علت ایجاد (سایش فیزیولوژیک یا غیرطبیعی) ، از نظر اندازه و موقعیت متفاوت هستند. در ۹۲% از بالغین حداقل یک Facet سایشی قابل توجه گزارش شده و شیوع Facet تقریبا عمومی است. معمولا Facet ها به تحریک حرارتی یا لمسی حساس نمی باشند.Facets ها اغلب نشانه سایش فانکشنال یا پارافانکشنال و نیز درمان دندان پزشکی یاتروژنیک ناشی از Coronoplasty هستند. با این وجود، به نظر Coronoplasty در ایجاد درجات بالاتر سایش نقشی ندارد. سایش بیش از حد می تواند منجر به محو شدگی کاسپ ها و ایجاد سطح اکلوزالی صاف یا سطحی گوه ای شکل (Cuneiform یا Cupped-out) شود. در مراحل پیشرفته سایش، Occlusal Plane پرمولرها و مولرهای اول و دوم معکوس می شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Carranza FA, Newman MG, Takel HH, Klokkevold PR. Clinical periodontology. Elsevier Saunders, 12TH edition 2015.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر