موم دندانپزشکی  است که برای ثبت رابطه بین دندان های فک بالا و پایین به کار می رود. از این موم جهت انتقال رابطه بین دندان ها بر روی آرتیکولاتور استفاده می گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics.Quintessence Publishing Co, 4thedition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر