بلع احشایی

ویژگی این نوع بلع انقباض فعال عضلات زبان و لب ها می باشد. زبان به سمت جلو آمده و در تماس با لب پایین قرار می گیرد و خلف زبان و عضلات حلقی فعالیت کمی دارند. حالت نزدیکی زبان به لب پایین حتی زمانی که لب پاین نوزاد را به آرامی به جلو بکشیم نیز دیده می شود، گویی زبان به لب پایین چسبیده است. این حالت بعد از یک سالگی در کودکان نرمال از بین می رود. این حالت ممکن است در بیماران بالغ مبتلا به فلج مغزی نیز دیده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.CHPATER 3 Page 71

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Subtelny JD. Examination of current philosophies associated with swallowing behavior. American journal of orthodontics. 1965 Mar 31;51(3):161-82.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر