یک شیار است که  در پلن عمودی عاج تهیه می شود، برای ایجاد گیر بیشتر ، واز تمهیدات ثانویه تهیه حفره محسوب می شود.

منبع:

Heymann  HO,Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 16p432

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر