هر آنچه ظاهری زگیل مانند داشته باشد ؛ نمایی شبیه زگیل. هر کدام از برجستگی های پوشاننده سطح دارای انتهای نوک تیز هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Verrucous. (n.d.) Farlex Partner Medical Dictionary. (2012).

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر