• لایه نازکی از ماده رنگ دندان ( کامپوزیت مستقیم یا کامپوزیت پروسس شده ، پرسلن یا مواد سرامیکیpressed) است که با رزین به سطح فاسیال دندان باند می شود ،تا نقایص وتغییر رنگ های داخلی لوکالیزه یا جنرالیزه را ترمیم کند.
  • دو نوع ونیر زیبایی وجود دارد:۱- ونیرهای پارسیل۲- ونیرهای کامل .
  • اندیکاسیون های شایع ونیرها شامل ، دندان های با سطوح فاسیال تغیر رنگ یافته ، سایش یافته(abraded) یا اروده شده(eroded) یادارای ترمیم های معیوب است.
منبع:

Harald O.Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p316

Shillingburg HT, FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch1 p 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر