• به بریج که از پرسلن تمام ساخته می شود veneer bridges گفته می شود. استفاده از این طرح درمان توصیه نمی شود زیرا باند ضعیفی دارد .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch21 p115

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر