یک یافته شایع در بیمارانی که سابقه Cleft palate دارند می باشد. عبارت است از یک کمبود ساختاری، آناتومیک و یا عملکردی کام نرم یا عضلات منقبض کننده فوقانی حلق است که منجر به عذم توانایی ایجاد انسداد کام نرم-حلق (Velopharyngeal) کافی در حین تکلّم می شود و از اینطریق Hypernasal voice quality ( کیفیت صدای هیپرنازال) تولید می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page276

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر