کمیّت فیزیکی که نمی توان آن را با یک عدد(=مقدار) بیان نمود و باید در تعریف آن از امتداد، خط اثر، نقطه اعمال، Sense در کنار مقدار بهره جست. ( Force را مطالعه نمایید)

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page276

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر