نوعی ریتینر متحّرک است که از جنس صفحات ترموپلاستیک شفّاف سخت یا نرم ساخته می شود. صفحات بعد از حرارت داده شدن در یک دستگاه خلا روی قالب پچی بیمار کشیده می شود. پاهی ممکن است با اصلاح مختصر مشکلات دندانی باقیمانده در انتهای درمان این وسایل جهت ایجاد خرکات مختصر نیز بکار بسته شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page235

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر