• از بند وریتنر تشکیل می شود ، هنگامی که یک دیواره دندان یا بیشتر از دست برود ، به کار می روند. به تثبیت مناسب کانتور آناتومیک وکانتکت های پروگزیمالی بدون اورهنگ جینجیوالی کمک می کنند. به آن ماتریکس تافل مایر هم گفته می شود وبرای رستوریشن امالگام کلاس II ترجیح داده می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p394

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر