اين اپلاينس در سال ۱۹۲۹ توسط Spencer R. Atkinson ابداع شد. و در ۱۹۳۷ بعنوان يك تركيبي از اپلاينس اج‌وايز و Ribbon معرفي شد. اين اپلاينس از براكتهايي با شيار دوتايي rectangular كه مي‌توانست دو Ribbon ارچ‌ يا يك Ribbon و يك واير روند را همزمان نگهدارد استفاده مي‌كند. در اين اپلاينس همه دندانهاي دائمي بند شده و از يك سيم روند و يا يك ارچ‌واير Ribbon استفاده مي‌شود كه سيم جنيجيوالي روند مي‌تواند حركات مزيو ديستالي و اكستروژن، اينتروژن را به انجام برساند و سيم اكلوزالي Ribbon مي‌تواند حركات باكولينگوالي و چرخشها را انجام دهد، يك سيم لينگوالي ۳۶ میل هم به دقت بصورت پسيوكانتور داده مي‌شود، بعلاوه كويل اسپرينگهاي منفرد و دو قلو هم براي رتركشن دندان يا دندانها استفاده مي‌‌گردد. اساس اپلاينس يونيورسال استفاده از ارچ‌وايرهاي روند ظريف و كاربرد نيروهاي سبك است. ارچ‌وايرهاي فوق و كويل اسپرينگها باعث حركت ملايم و تدريجي دندانها مي‌شوند. بايت پليتهاي آكريلي و وايرهاي آگزيلاري همراه يا متصل به ارچ‌واير يا لحيم شده به ارچ‌ لينگوال مي‌تواند در روند درمان بكار رود. قوسهاي دنداني مي‌توانند بصورت تكي يا به همراه هم و يا بصورت سكشنالي يا enmass درمان شوند. همچنين قوس مي‌تواند در پروسه كلي الاين شود و يا يك دندان از قوس به تنهايي درمان شود. در اين اپلاينس هيچ پروتكلي استانداردي در كيسها دنبال نمي‌شود و نيازهاي فردي هر كيس، جدايي يا تركيب عوامل را تعيين مي‌كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Yudelson R, Whittier, Calif. The universal appliance. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1967; 53: 159- 181.

2.Fastlicht S. Evolusion of the universal appliance. Am J Orthod dentofac Orthop .1950;36: 433- 444.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Fastlight J. The Universal appliance today/ part 1. Jco. 1969; 3: 582-589.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر