شکست دندان در رویش از بافت لثه در زمان رشد و نمو معمول است. اغلب با کم کاری تیروئید یا نهفتگی همراه است. رویش ناقص دندان در برابر دندان دیگر، استخوان یا بافت نرم به طوری که رویش کامل غیرمحتمل باشد نیز نوعی Under Eruption است.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 233 and 712

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.

2.McDonald RE, Avery DR, editors. Dentistry for the child and adolescent. Mosby Incorporated; 2004.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر