سونوگرافی تکنیکی است بر پایه امواج صوتی که تصاویر را به صورت Real Time  و بدون استفاده از اشعه ی یونیزان ایجاد می کند. در اولتراسونوگرافی از تکنیکی مشابه ولی امواجی با  فرکانس بالاتر از ۲۰کیلوهرتز استفاده می شود. اسکنرهایی که برای اولتراسونوگرافی استفاده می شوند ایمپالس های الکتریکی ای تولید می کنندکه به وسیله ی یک Transducer  به امواج صوتی با فرکانس Ultra High  تبدیل می شوند. این امواج پس از برخورد با ساختار داخلی بدن دچار تغییراتی شده و سپس برگردانده می شوند. اشعه ی تغییر یافته ی برگشته، توسط همان دستگاه Transducer  دریافت و به انرژی الکتریکی تبدیل شده و در مانیتور نمایش داده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.chapter 14

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Şatıroğlu F, Arun T, Işık F. Comparative data on facial morphology and muscle thickness using ultrasonography. The European Journal of Orthodontics. 2005 Dec 1;27(6):562-7.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر