• با استفاده از امواج التراسونیک وسایل دندان پزشکی تمیز می شوند، موثرین وایمن ترین روش تمیز کردن اقلام دندانپزشکی، فرز ها هم باید در دستگاه التراسونیک تمیز شوند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch19 pe118

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر