مرحله ای از تکامل سیستم دندانی است که می توان آنرا از ویژگی های دوره Inter-transitional در سیستم شیری-دائمی دانست. ویژگی اصلی آن وجود دیاستم بین ثنایاهای میانی فک بالا به همراه تمایل دیستالی ثنایاهای کناری است. در بررسی رادیوگرافی این بیماران می توان محل قرارگیری تاج دندان کانین دائمی در حال تکامل را در بخش دیستو-لبیالی ریشه دندان ثنایای کناری مشاهده نمود.

B.H.Broadbent این مرحله را تشریح نمود.

الهیار گرامی

مراجعینی وجود دارند که برای برطرف نمودن ظاهر نازیبای موجود در دندانهای فرزندشان در این دوره مراجعه می کنند. به سادگی و با ارائه رادیوگرافی می توان موقعیت تاج دندان کانین دائمی را به والدین نشان داد و علاوه بر اینکه اقدامی درمانی انجام نمی دهیم به والدین نیز توضیح می دهیم اجازه انجام آن را به همکار دیگری هم ندهند. تنها درمان موجود، انتظار و قبول این وضعیت از طرف والدین و کودک است تا کانین ضمن تغییر وضعیت در مسیر رویشی خود اقدام به بستن آن فضا نماید.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page274

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر