پلايري است با تيغه ‌هاي مسطحی كه به هنگام گرفتن سیم ارتودنسي و يا در باز شدن به اندازه ۰٫۰۲۰ اينچ به صورت موازي هستند.

اين پلاير براي تورك دادن آرچ‌ واير مناسب است و نيز براي ايجاد خم هاي نوع اول، دوم و سوم روی آرچ وایر های با مقطع چهارگوش كاربرد دارد. براي ايجاد تورك در يك سگمنت آرچ واير ، دو پلاير توييد كاملاً نزديك هم روي واير قرار مي‌گيرند و يك پيچش در جهت مورد نياز در توليد تورك لازم در واير ايجاد مي‌كنند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Paskalogiannakis J. Glossary of orthodontics. Quintessence books; 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Mizrahi E. orthodontic pearls: selection of practical tips and clinical expertise. Taylor & Fracis; 2004.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر