هر آنچه در ارتباط با یک تومور یا ناشی از یک تومور باشد.
به واژه Tumor مراجعه شود.

منبع:

-Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر